QUALITY POLICY

ISO 9001 certified

Ne-am propus să ne dezvoltăm cu fiecare eveniment organizat, tocmai de aceea asigurăm implementarea politicii referitoare la calitate, ca derivată principală a obiectivului strategic al ROMEXPO S.A. privind creşterea competitivității serviciilor oferite clienților. Astfel, în vederea îndeplinirii obiectivului strategic, ne dorim să îmbunătățim calitatea serviciilor de:

 • organizare târguri, expoziții şi evenimente;
 • închiriere pavilioane, spații exterioare şi săli de conferință;
 • proiectare, construcție şi amenajare standuri expoziționale.

Principiile fundamentale în sprijinul implementării prezentei politici, asumate de conducerea societății noastre şi promovate în rândul angajaților, sunt:

 • clienții sunt poziționați în centrul preocupărilor noastre în vederea oferirii soluțiilor adaptate nevoilor şi dorințelor lor;
 • managementul aderă la cele mai înalte standarde de etică şi profesionalism;
 • managementul recunoaşte, apreciază şi implementează orice propunere venită din partea angajaților cu rol în îmbunătățirea activității şi atingerea obiectivelor stabilite;
 • calitatea serviciilor și produselor este determinată de organizarea şi optimizarea proceselor interne ale societății;
 • dezvoltarea profesională a fiecărui angajat conduce la dezvoltarea societății şi succesul afacerii.

În vederea implementării prezentei politici stabilim obiective anuale pentru toate funcțiile, nivelurile și procesele relevente necesare sistemului de management al calității.

În calitate de Director General al ROMEXPO S.A. mă angajez, prin structura organizatorică şi procesele derulate, să:

 • îndeplinesc cerințele standardului SR EN ISO 9001:2015 precum şi ale tuturor părților interesate;
 • îmbunătățesc continuu sistemul de management al calității;
 • aloc toate resursele materiale, financiare, umane şi informaționale pentru implementarea prezentei politici referitoare la calitate şi îndeplinirea obiectivelor calității;
 • comunic prezenta politică tuturor părților interesate.

Mihai Costriş

CEO

en_GBEN